Werkwijze

Succesvol Onderhandelen wordt aangeleerd aan de hand van concrete, praktijkgerichte uiteenzettingen en oefeningen. Deze oefeningen vergen een intense participatie vanwege de deelnemers.

De taal is het Nederlands of het Engels. Franstalige deelnemers kunnen hun eigen taal spreken en ontvangen de oefeningen in het Frans. De training zelf en het werkboek zijn in het Nederlands of het Engels. Een passieve kennis van deze taal is dus tegelijk vereist en voldoende.

De ideale groepsgrootte bedraagt tussen 10 en 20 personen.

Succesvol Onderhandelen verloopt best in een formule van twee maal twee dagen. Dag 1 en dag 2 worden aaneensluitend gegeven en, enkele tijd later, de tweede tweedaagse (dag 3 en dag 4).

Vóór de aanvang van het programma worden de deelnemers verzocht eigen praktijkcases in te sturen. Deze cases worden op de vierde dag behandeld om het seminarie zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk te doen aansluiten.

  • Deze cursus geeft je de onontbeerlijke tools om op een gestructureerde en doordachte manier te onderhandelen en te lobbyen. (19)

    Anne BRUNEEL, Regulatory Affairs Manager Benelux GEDEON RICHTER

© Dirk Van Poucke All Rights Reserved.
Created with care by De Facto Image Building.

Dirk Van Poucke - NEGO BVBA
Kasteelstraat 6 - B-9810 Nazareth - Belgium
GSM +32(0)495 51 33 89 - info@dirkvanpoucke.be