Bedrijfsinterne Vorming

Leer mijn team betere resultaten boeken.

De in company training door professor Van Poucke verbetert de resultaten van uw onderhandelaars opmerkelijk. Een investering die zich veelvuldig terugbetaalt.

Alle sessies vinden plaats in uw eigen bedrijf of op de locatie die u wenst. In het Nederlands of het Engels. Franstalige deelnemers kunnen hun eigen taal spreken en ontvangen de oefeningen indien gewenst in het Frans.

De training verloopt het best in een formule van twee maal twee dagen. Dag 1 en dag 2 worden aaneensluitend gegeven en, enkele tijd later, volgt de tweede tweedaagse.

Om het seminarie zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk te doen aansluiten leggen de deelnemers hun eigen cases voor tijdens dag 4. Deze praktijkcases worden opgelost aan de hand van de aangeleerde methode.

Subsidieerbaar door KMO-Portefeuille:
De aangeleerde technieken leiden tot een betere bedrijfsstrategie in competitieve markten, tot meer innovatie door het beter implementeren van veranderingsprocessen en tot meer internationalisering door te leren onderhandelen in een internationale context. Ze zijn ook essentieel voor een optimaal personeelsmanagement bijvoorbeeld in het voorkomen en oplossen van conflicten.

Contacteer Dirk via info@dirkvanpoucke.be