Onderhandelen tot de handdruk

Ik word toponderhandelaar.

Duizenden cursisten van honderden bedrijven en organisaties volgden dit seminarie.

Lees hier de getuigenissen van deelnemers aan dit seminarie.

Het geeft een unieke inkijk in de geheimen van beïnvloeding en macht. Het geeft u de wapens om prijsonderhandelingen en competitieve tenders te winnen. Als u die niet kent, bent u een vogel voor de kat.

Het open seminar ‘Onderhandelen tot de handdruk’ is een een spannende, leerrijke reis: veel oefeningen, veel voorbeelden en cases.

U krijgt iedere dag handvaten en tools die uw onderhandelingen doen slagen tot winstgevende deals.

Als kers op de taart krijgt u een deelnemerscertificaat en treedt u toe tot het netwerk van toponderhandelaars.

Na het seminarie kan u lid worden van de MASTERCLASS en exclusief toegang krijgen tot een digitale bibliotheek van instructievideo’s die Dirk voor u gemaakt heeft en die uw kennis en skill verder verrijken.

Niet te missen voor uw carrière.
Is het seminarie volzet? Reserveer uw plaats voor de volgende sessie.

Programma

Tijdens de 1e dag van het seminar krijgt u een toolbox met handige tips & tricks voor competitieve onderhandelingen (bijv. prijsnegotiaties).

 • Hoe schat u de positie van de ander beter in?
 • Wat moet u doen als informatie ontbreekt?
 • Hoe onderhandelt u onder tijdsdruk? Met beperkingen in budget?
 • Hoe komt u tot een akkoord als de tegenpartij andere doelen heeft?

Mensen verschillen in stijl, persoonlijkheid en aanpak. Op dag twee leert u waarom onderhandelingen soms stroef en moeilijk verlopen en hoe je dit kan oplossen.

 • Hoe gaat u om met een lastige attitude van uw opponent zoals: “zegt niets” of “praat altijd”? Hoe behoudt u de regie van het gesprek?
 • Wat doet u als iedereen op zijn standpunt blijft? Wat als elke flexibiliteit ontbreekt en iedereen overtuigd is van zijn grote gelijk? Hoe krijgt u de onderhandeling weer vlot? Zelfs als u zelf maar over een nauwe onderhandelingsmarge beschikt?
 • Hoe komt u te weten hoever de ander wil gaan?
 • Hoe zegt u “neen”? Hoe stopt u onderhandelingen zonder de deuren dicht te slaan?

U oefent uw kennis in met een onderhandeling over de verkoop van technologie.

U onderhandelt niet alleen de deal, u onderhandelt ook de relatie. U leert hoe u een uitstekende relatie opbouwt, maar daarbij niet inboet op uw belangen.

 • Hoe verzoent u tegengestelde of erg verschillende standpunten?
 • Hoe gaat u om met wantrouwen, (te) veel emoties of een slechte voorgeschiedenis?
 • Hoe komt u te weten wat de andere partij echt wil? En wat doet u met verborgen of dubbele agenda’s?
 • Hoe onderhandelt u voor een uitstekend resultaat met mensen waarbij de goede relatie erg belangrijk is?
 • Soms is de relatie ‘te goed’ om te onderhandelen; of juist te slecht: hoe pakt u dat het beste aan?
 • Hoe vermijdt u een discussie over de prijs?

Hier onderhandelt u over de samenwerking tussen een TV-zender met een TV-ster.

Alle belangrijke activa veranderen van eigenaar na een onderhandeling of na een aanbesteding of door een combinatie van beide. Tenders, veilingen, R.F.Q’s en aanbestedingen: tijdens dag vier krijgt u inzicht in deze mechanismen. Dat inzicht is de grootste hefboom naar spectaculair betere resultaten.
Hoe werken veilingen, tenders en aanbestedingen? Op welke valkuilen?

 • Hoe kan uw organisatie de aankoopprocessen aansturen voor een maximaal profijt?
 • Hoe verdedigt u zich als leverancier of verkoper tegen de heftige concurrentie die een aankoopdienst organiseert?
 • Hoe bereikt u toch een prima resultaat ook al staat u erg zwak? Hoe buigt u een een sterke afhankelijkheid van de ander om in uw voordeel?
 • Hoeveel tijd, energie en geld investeert u bij de verkoop van complexe diensten, producten of projecten? Hoe verweert u zich tegen brainpicking?
 • Hoe bepaalt u de regels in een onderhandeling in uw voordeel?
 • Wat doet u als de delegaties voortdurend wisselen en de beslissingsmacht is niet aanwezig?

U participeert in een veiling en u onderhandelt een jaarcontract tussen een retailer en een warenhuisgroep.

Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Om tot uw doel te komen dient u ook vaak te lobbyen en mensen op uw lijn te brengen. Zo krijgt u meer, zelfs als u maar weinig te bieden hebt.

 • Hoe krijgt u zonder zelf te moeten geven?
 • Hoe maakt u van uzelf een invloedrijk persoon?
 • En hoe overtuigt u mensen om te doen wat u wil?
 • Hoe gaat u om met een groot machtsverschil door hiërarchie, kennis, reputatie, omvang…?
 • Welke weg bewandelt u wanneer er geen (interne) onderhandelingsruimte is? Wanneer uw onderhandelingsmandaat onduidelijk is? Of bij meningsverschillen in de eigen ploeg?
 • Hoe onderhandelt u op “vergaderingen” zoals directiecomités of raden van bestuur?

Tijdens de oefening bent u lid van een raad van bestuur. U moet beslissen over de aankoop van een ander bedrijf

Onderhandelen is een manier om zaken gedaan te krijgen. Maar het is niet de enige. Tijdens deze laatste dag leert u de bronnen van macht om te krijgen wat u wil. U leert de juiste keuze te maken voor een maximaal resultaat.

 • Welke opties hebt u wanneer de tegenpartij niet wil onderhandelen?
 • Hoe leidt u complexe onderhandelingen met veel spelers?
 • Hoe beheerst u onderhandelingen met derde partijen, zoals de overheid, over diverse onderwerpen?
 • Welke bronnen van macht zijn er en hoe gebruikt u ze in uw voordeel?

De laatste onderhandelingsoefening zet de kroon op het werk. U onderhandelt over een complex project: “Vlaamse Baaien”.

Na het seminarie kan u lid worden van de exclusieve Masterclass. U krijgt toegang tot een digitale bibliotheek van instructievideo’s die Dirk voor u gemaakt heeft en die uw kennis en skill verder verrijken.

Wordt u lid, dan krijgt u iedere week een korte video waarin Dirk een onderhandelingsprobleem oplost. U bouwt een videobibliotheek op met korte, praktische video’s. Zo blijft uw kennis over onderhandelen en beïnvloeding up to date en uw vaardigheid “on top of the game”.

Praktisch

U kan zich hieronder inschrijven voor het LENTE seminarie ’24 dat doorgaat op volgende data:

DINSDAG 16 APRIL 2024 10u00 - 18u00
WOENSDAG 24 APRIL 2024 10u00 - 18u00
DINSDAG 14 MEI 2024 10u00 - 18u00
WOENSDAG 22 MEI 2024 10u00 - 18u00
WOENSDAG12 JUNI 2024 10u00 - 18u00
WOENSDAG 19 JUNI 2024 10u00 - 18u00

Het Kasteel Van Zwijnaarde
J. Schaykstraat 6
9052 GENT-ZWIJNAARDE
Tel. (09) 222 13 34
www.kasteelvanzwijnaarde.be

Een deelname kost € 4.597 (excl. 21% btw).

In die prijs is alles inbegrepen:

  • 6 dagen intensieve training
  • Cursusmateriaal
  • Gebruik van de parking
  • Conferentiezaal
  • Audiovisuele installatie
  • Koffiepauzes
  • Middaglunch
  • Een gepersonaliseerd vormingsattest

Na het seminarie kan u lid worden van de MASTERCLASS: een digitale bibliotheek van instructievideo’s die Dirk voor u gemaakt heeft en die uw kennis en skill verder verrijken.

Inschrijven kan enkel via het deelnameformulier op deze website.Zodra u zich inschrijft, aanvaardt u de voorwaarden en ontvangt u de factuur.

Opgelet: Het aantal deelnemers is beperkt!

Middelgrote en kleine ondernemingen kunnen een groot deel van deze opleiding laten subsidiëren:

 • Erkenningsnummer: DV.O104426.
 • Naam dienstverlener: NEGO.
 • Aantal uren opleiding: 48 uur.
 • Cateringkost: € 470.

Meer info? Surf naar www.kmo-portefeuille.be of bel naar 1700.

De aangeleerde technieken leiden tot een betere bedrijfsstrategie in competitieve markten, tot meer innovatie door het beter implementeren van veranderingsprocessen en tot meer internationalisering door te leren onderhandelen in een internationale context. Ze zijn ook essentieel voor een optimaal personeelsmanagement bijvoorbeeld in het voorkomen en oplossen van conflicten.

Persoonlijke gegevens

Facturatiegegevens

Bent u onverwachts verhinderd vóór de aanvang van het programma? Dan kunt u zich kosteloos laten vervangen door een andere persoon voor de gehele training. Zodra de training is begonnen, is dat helaas niet langer mogelijk. Als u tussentijds stopt of een aantal sessies niet deelneemt, is terugbetaling niet mogelijk. Noch vervanging of overdracht naar een volgend seminar.

Kosteloos annuleren kan per email tot 4 weken voor de startdatum. Erna moet u de totale prijs betalen.